27 januari 2024

dubbelconcert: GUSTAVO PAZOS CONDE en ADRIAN ELISSEN

El Gaucho y El Flamenco - twee tradities op de Spaanse gitaar

dubbelconcert: GUSTAVO PAZOS CONDE en ADRIAN ELISSEN

Gustavo Pazos Conde, afkomstig uit Uruguay brengt de unieke, verstilde muziek uit de Gaucho traditie van Uruguay. Hij vertelt over de melancholie, herinneringen en over Tacuarembó (Uruguay), de streek van zijn familie waar de leegte en de verstilling het leven bepalen. Van kinds af aan in Montevideo heeft hij zich gewijd aan deze bijzondere muziek met ritmes zoals de milonga, vidalita en stilo. Hij zal werk ten gehore brengen van zijn nieuwe CD Rincon de las penas.

Over zijn vorige cd Estación Eden schreef het Engelse tijdschrift Songlines het volgende:

In his meditative exquistely refined guitar playing Gustavo Pazos Conde  investigates the roots of the country forms that  provide the deep, fertile soil from which much South American music has grown. (…) A beautifully produced, profoundly poetic album”.

Adrian Elissen, flamencogitarist, speelde al op vele nationale en internationale podia (o.a. Concertgebouw Amsterdam; Cemal Resit Rey Concert Hall, Istanbul) alsmede in diverse Spaanse gezelschappen, waaronder die van Juan Ramon Caro en danser Andres Marin, en hij gaf leiding aan een soefi-flamencoproject dat internationaal optrad. Hij is voormalig sterleerling van Paco Peña en leraar aan het Taller flamenco te Sevilla, Spanje. Zijn laatste solo CD Amalgama is uitgekomen op het Silvox label, waarover werd geschreven:

“Lovely twists and turns in well crafted music together with a brilliant technique. The contemporary guitar scene will not be disappointed.” (Classical guitar magazine) 

Gustavo ontmoette de flamencogitarist Adrian Elissen in Amsterdam en ze besloten uit liefde voor beide tradities een programma te maken waarbij de twee tradities eerst afzonderlijk vertolkt worden en daarna gezamenlijk. Samen nemen beide artiesten je deze avond mee op een reis van uitsluitend eigen composities, die deze twee prachtige tradities zo uniek maakt.

Bezetting:
Gustavo Pazos Conde - klassieke gitaar (Gaucho traditie)
Adrian Elissen - flamencogitaar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VGdPKVCDEq8?si=4UsOnO65IfmLNEkK" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/b2qhptmDJwI?si=lE1WgbkeRV8B5_qT" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

El Gaucho y El Flamenco - two traditions on the Spanish guitar
Gustavo Pazos Conde, from Uruguay, brings the unique, tranquil music from the Gaucho tradition of Uruguay. He talks about melancholy, memories and about Tacuarembó

(Uruguay), his family&#39;s region where emptiness and tranquility determine life. From his childhood in Montevideo he has devoted himself to this special music with rhythms such as milonga, vidalita and stilo. He will perform work from his new CD Rincon de las penas.

The English magazine Songlines wrote the following about his previous CD Estación Eden:

“In his meditative exquisitely refined guitar playing Gustavo Pazos Conde  investigates the roots of the country forms that  provide the deep, fertile soil from which much South American music has grown. (…) A beautifully produced, profoundly poetic album”.

Adrian Elissen, flamenco guitarist, has played on many national and international stages (including Concertgebouw Amsterdam; Cemal Resit Rey Concert Hall, Istanbul) as well as in various Spanish companies, including those of Juan Ramon Caro and dancer Andres Marin, and he led a Sufi flamenco project that performed internationally. He is a former star student of Paco Peña and teacher at the Taller flamenco in Seville, Spain. His latest solo CD Amalgama was released on the Silvox label, about which was written:

“Lovely twists and turns in well crafted music together with a brilliant technique. The contemporary guitar scene will not be disappointed.” (Classical guitar magazine) Gustavo met the flamenco guitarist Adrian Elissen in Amsterdam and, out of love for both traditions, they decided to create a program in which the two traditions are first performed separately and then together.

Both artists will take you on a journey this evening with exclusively their own compositions, which makes these two beautiful traditions so unique.

Line-up:
Gustavo Pazos Conde - classical guitar (Gaucho tradition)
Adrian Elissen - flamenco guitarInformatie

Aanvang: 20:30 uur
Zaal open: 20:00 uur
Locatie:
Qbus
Middelstegracht 123
2312 TV Leiden