Zaterdag 22 april 2023 20:30 uur

WINDS OF ARAL SEA

Epische liederen uit Karakalpakstan (Oezbekistan)

WINDS OF ARAL SEA

Dit trio komt uit Karakalpakstan, een autonome regio in Oezbekistan dat grenst aan Turkmenistan. Het bekende Aralmeer behoort deels tot deze regio. Al deze artiesten zijn bakshi, oftewel epenzangers. Deze traditie, waarin epische verhalen en gedichten worden voorgedragen begeleid door muziek, gaat terug tot de 13e eeuw. Het vergt een enorme kennis van zaken om al die verhalen en gedichten uit het hoofd voor te dragen. De zang wordt gekenmerkt door een hoge mate van
boventoon- en ondertoontechnieken. Hoofdzakelijk treden bakshi solo op, maar dit trio is uitzonderlijk omdat ze ook samen stukken in deze stijl voordragen.

Salamat is een fantastische muzikant die de qobuz (een soort knieviool) bespeelt en zijn traditionele epische liederen in het Karakalpaks, de taal van deze minderheid in Oezbekistan, voordraagt. Het vergt niet alleen een grondige kennis van het enorme repertoire vol epische poëzie, geschiedenis en verhalen die generaties lang mondeling zijn overgeleverd, maar ook van het gebruik een reeks complexe muzikale modi en het talent om te improviseren. In 2015 ontving hij de Unesco-prijs voor de instandhouding van de muzikale erfenis van Karakalpakstan.

Gulistan werd door haar vader vanaf haar elfde ingewijd in de geheimen van het bespelen van de dutar (langhalsluit) en de zangtraditie. Zij werd gegrepen door de muziektraditie, met name die van de bakshi, en studeerde van 2007-2010 aan het Nukus College voor Kunst & Cultuur. In 2012 werd zij uitgeroepen tot Zangeres van het Jaar.

Azat Pirnazarov tenslotte is een zeker niet minder ervaren bespeler van de ghijak, ook een soort knieviool. Hij begeleidt daarmee vele muzikanten in zijn eigen land.

Epic songs from Karakalpakstan (Uzbekistan)

This trio comes from Karakalpakstan, an autonomous region in Uzbekistan bordering Turkmenistan. The well-known Aral Lake is part of this region. All musicians are bakshi, singers of the epic tradition. This tradition, in which epic stories and
poetry are being recited accompanied by music, dates back to the 13 th century. It’s surely not easy to recite all these stories and poems by heart. In the vocals a strong influence of overtone and undertone techniques are audible. Bakshi mainly perform solo, but this trio is an exception, as they play songs together. Salamat is a great musician playing the qobuz (kind of violin) and singing his traditional epic songs

in Karakalpak, the language of this minority in Uzbekistan. The bakshi style not only requires a thorough knowledge of the enormous repertoire full of epic poetry, history and stories all handed down orally for generations, but also knowledge of the use of many complex musical modi and the art of improvising. In 2015 he received the Unesco award for the conservation of the musical heritage of Karakalpakstan.

Since she was 11 Gulistan has been initiated by her father in the secrets of playing the dutar (longnecked lute) and the vocal tradition. Very interested in the musical tradition of her country, especially the bakshi style, she studied at the Nukus College for Art & Culture from 2007-2010. In 2012 she was awarded the title of Female Vocalist of the Year.

Azat Pirnazarov is also a very experienced artist. He plays the ghijak, a kind of spike fiddle, and accompanies a lot of other musicians in his own country..

Bezetting

Baqsi Gulistan Temirkhanova  dutar, zang
Jirov Salamat Ayapov  qobuz, zang
Azat Pirnazarov  ghijak, zang

Informatie

Aanvang: 20:30 uur
Zaal open: 20:00 uur
Prijs aan de zaal: € 15,00
Prijs online: € 12,50
Studenten: € 10,00
Locatie:
Qbus
Middelstegracht 123
2312 TV Leiden