10 september 2021

dubbelconcert: U´DUET en PRIMOS DEL NORTE

Weergaloze muziek op het scherpst van de snede en expressieve en explosieve flamenco

dubbelconcert: U´DUET en PRIMOS DEL NORTE

LET OP:
Dit concert is op de Burcht van Leiden, van der Sterrepad 5, LeidenHet concert is in het kader van het van Rijn Festival

De avond ziet er als volgt uit:
20.30-21.15 concert U’DUET
21.15-21.45 pauze/ombouw
21.45-22.45 concert PRIMOS DEL NORTE
23.00 muziek uit

U'DUET

Haytham Safia is een virtuoos op de Arabische luit, ook wel ud genoemd. Hij komt oorspronkelijk uit Palestina maar woont al vele jaren in Nederland. Samen met de Soedanese percussionist Osama Mileegi vormt hij de groep U'Duet.

Safia werd vooral bekend als ud-speler in de ‘arabicana’-groep No Blues.
Dat geeft al aan dat hij zijn inspiratie haalt uit verschillende culturen.
Hoewel hij in de kern klassiek Arabisch musicus is, werken ook Blues, Balkan- en jazzinvloeden in zijn composities en muziek door.

Ook Osama Mileegi op percussie is een alleskunner. Hij studeerde af aan het Conservatorium van Khartoum in Soedan en heeft een fabelachtige techniek. Echt elke tik is raak. Hij speelt al jaren met Haytham Safia samen, ondermeer in het al eerder genoemde No Blues.

Dat de beide heren perfect op elkaar in gespeeld zijn is dan ook geen wonder. New Folks Sounds schreef al eerder over U'Duet: “snelle stukken wisselen af met langzame, de ene melodisch, de ander juist sterk improviserend op een grondthema. Het vakmanschap druipt er van af. Razendsnelle tremolo’s, maar ook verstilde en aangrijpende tonen.”

 U'Duet is niet alleen een duet, maar ook een duel, waarbij Haytham en Osama elkaar muzikaal de maat nemen. U’Duet brengt een set vol meesterlijke, spannende en enerverende nummers.

Bezetting:
Haytham Safia – ud (luit), zang
Osama Mileegi– percussie

De flamencogroep Primos del Norte is opgericht in het jaar 2000 en bestaat uit Erminia Fernández Córdoba (zang), Arturo Ramón (gitaar) en Udo Demandt (percussie).

Primos del Norte staat voor flamenco van hoge kwaliteit. Het repertoire bestaat uit eigen composities en traditionele flamenco. Hun optredens kenmerken zich door de genuanceerde muziek en de explosieve ritmische expressiviteit. Erminia Fernández Córdoba weet met haar prachtige stemgeluid het publiek altijd te beroeren. De flamenco van Primos del Norte spreekt direct tot het hart van het publiek, zonder omwegen.

Erna Letsch schreef, naar aanleiding van hun cd-presentatie: “Erminia Fernández Córdoba bezong de twaalf maanden van een jaar met kristalzuivere stem, begeleid door even zo zuiver gitaarspel van Arturo Ramón en subtiele percussie van Udo Demandt. Primos del Norte vertolkt iedere flamencostijl met passende kracht en emotie. Córdoba heeft een prachtige, geschoolde stem die geen moment verveelt. […] Arturo Ramón en Udo Demandt begeleidden alle stijlen even soepel en aandachtig.”

De groep heeft in de afgelopen jaren in diverse regionale en nationale radio- en tv-programma’s gespeeld en meegewerkt aan vele albums. Primos del Norte heeft opgetreden in de meeste west-Europese landen en op festivals in Marokko en Turkije.

Unmatched cutting edge music

Haytham Safia is a virtuoso on the  Arabic lute, also called ud. He was born in Palestine but lives in The Netherlands for years. Together with the Sudanese percussionist Osama Mileegi he forms the group U'Duet.

Safia became quite known as an ud player in the ‘arabicana’ group No Blues.
That proves that for years already he gets his influences from different cultures. Although he is a  musician of classical Arabic music at heart, also other influences from music styles like blues, Balkan and jazz are to be found is his compositions and music.

Percussion player Osama Mileegi is very versatile too. He graduated from the Conservatory of Khartoum in Sudan and is blessed with a fabulous technique. Every slap is bang on. He plays together with Haytham Safia for many years, amongst others in No Blues.

No wonder they are a perfectly, well-coordinated team. New Folks Sounds wrote about U'Duet: “fast pieces alternate with slow ones, sometimes melodic, at other times strongly improvising on a basic theme. The craftsmanship is superb. Very fast tremoloes, next to serene and touching tones.”

U'Duet is not only a duet, but also a duel, in which Haytham en Osama keep testing each other musically.  Their set is full of masterly crafted, exciting and intense  tracks.

 

expressive and explosive flamenco

The flamenco group Primos del Norte started in 2000 and consists of Erminia Fernández Córdoba (vocals), Arturo Ramón (guitar) and Udo Demandt (percussion).

Primos del Norte brings high quality flamenco. The repertoire consists of own compositions and some traditional flamenco. The performances of the band are characterized by subtle music and explosive rhythmical expression. The beautiful voice of Erminia Fernández Córdoba always touches the audience. The flamenco of Primos del Norte goes straight to the hart, without any detours.

Erna Letsch wrote about the trio: “Erminia Fernández Córdoba sang […] with a crystal clear voice, accompanied by the ever so clear guitar play by Arturo Ramón and the subtle percussion of Udo Demandt. Primos del Norte interprets every flamenco style with appropriate power and emotion. Córdoba's voice is beautiful and skilled, and it doesn't bore you any moment. […] Arturo Ramón and Udo Demandt accompany all styles in a flexible and  en attentive manner.”

Primos del Norte played in several regional and national radio and tv programs, and cooperated on many albums. The group also performed in most West European countries and on festivals  in Morocco and Turkey.

 

Bezetting

Erminia Fernández Córdoba  zang
Arturo Ramón  gitaar
Udo Demandt  percussie

Youtube

Informatie

Aanvang: 20:30 uur
Zaal open: 20:00 uur
Locatie:
de Burcht
van der Sterrepad 5
Leiden